Upozornění

Níže napsané pravidla je třeba dodržovat. Porušení některého z pravidel je trestáno trestem, který považujeme za přijatelný pro Vás i pro server. S případnými nejasnostmi, nepřesnostmi nebo dotazy se obracejte na člena A-teamu. Pravidla se také mohou kdykoliv změnit. Poslední změna byla provedena 8. 4. 2020 ve 0:00.

Pravidla

 1. Základní ustanovení
   1. Všichni hráči jsou zavázáni dodržováním těchto pravidel.
   2. Zakazuje se jakákoliv forma obcházení trestu, který byl udělen za porušení těchto pravidel.
   3. Všichni jsou povinni dodržovat platné zákony České republiky a Slovenské republiky a základy slušného chování ve společnosti.
 2. Hodnosti
   1. Hráč
    • Hráč je každý člověk, který se připojil na server.
    • Má svá práva a povinosti dle tohoto ustanovení.
   2. Prémium
    • Rozděluje se na skupiny
     1. TSVIP
     2. Panoš
     3. Hrabě
     4. Vévoda
     5. VIP
    • Prémium je (dědí práva a povinosti) hráč
    • Hráč Prémium hodnost získá
     1. zakoupením za předem domluvenou částku,
     2. jako odměnu v soutěži,
     3. jako dar od serveru
    • Má možnost přistupovat k vyhrazeným funkcím serveru pro specifickou prémium skupinu.
   3. Helper
    • Rozděluje se na funkce
     1. Zkušební (zkr. Zk.)
     2. Obecný (bez zkratky)
     3. Hlavní (zkr. Hl.)
    • Helper je (dědí práva a povinosti) hráč, který získal funkci na základě řádného přijímacího řízení.
    • Helper je členem A-Teamu
    • Zkušební Helper je hodnost, která je udělována helperům, kteří se ve své funkci teprve zaučují.
    • Délku zkušebního období určuje člen Vedení serveru.
    • Hlavní Helper je Administrátor, kterému byla na základě hlasování Vedení serveru přidělena funkce Hlavní Helper.
    • Funkce Hlavního Helpera může být zastávána pouze jedním hráčem na serveru.
    • Hlavní Helper je pověřen organizací Helper teamu.
    • Má právo zúčastnit se porady A-Teamu.
    • Je povinen
     1. pomáhat hráčům s funkcemi serveru, řešením problémů a řešením sporů. Podrobněji Dodatek 3 - Pomáhání hráčům členy A-Teamu
     2. jednat vstřícně, slušně a s rozvahou.
     3. rozhodovat se objektivně a spravedlivě.
     4. provádět namátkové kontroly hráčů s úmyslem kontroly dodržování pravidel. Při provádění kontroly helper nesmí omezit nebo narušit herní režim a ohrozit pohodlí hráčů.
     5. nahlášení od hráče předat příslušné instanci.
   4. Builder
    • Rozděluje se na funkce
     1. Zkušební (zkr. Zk.)
     2. Obecný (bez zkratky)
     3. Hlavní (zkr. Hl.)
    • Builder je (dědí práva a povinosti) hráč, který získal funkci na základě řádného přijímacího řízení.
    • Zkušební Builder je hodnost, která je udělována builderům, kteří se ve své funkci teprve zaučují.
    • Délku zkušebního období určuje člen Vedení.
    • Hlavní Builder je členem A-Teamu
    • Funkce Hlavního Buildera může být zastávána pouze jedním hráčem na serveru.
    • Hlavní Builder je pověřen organizací Builder teamu.
   5. Administrátor
    • Rozděluje se na funkce
     1. Zkušební (zkr. Zk.)
     2. Obecný (bez zkratky)
     3. Hlavní (zkr. Hl.)
    • Administrátor je (dědí práva a povinosti) Helper, který získal funkci na základě žádosti o povýšení, kterou Vedení serveru prověří a následně hlasuje.
    • Zkušební Administrátor je hodnost, která je udělována administrátorům, kteří se ve své funkci teprve zaučují.
    • Délku zkušebního období určuje člen Vedení.
    • Hlavní Administrátor je Administrátor, kterému byla na základě hlasování Vedení serveru přidělena funkce Hlavní Administrátor.
    • Funkce Hlavního Administrátora může být zastávána pouze jedním hráčem na serveru.
    • Hlavní Administrátor je pověřen personální organizací na celém serveru.
    • Hlavní Administrátor je členem Vedení serveru
   6. Developer
    • Developer je (dědí práva a povinosti) hráč, který je pověřen technickou správou serveru.
    • Developer je členem Vedení serveru.
    • Developer není povinen dodržovat § 11 odst. 2 písm. c) a d), § 11 odst. 3 písm. c).
   7. Majitel
    • Majitel je (dědí práva a povinosti) hráč, který server založil a má na starosti absolutní správu serveru.
    • Majitel je člen A-Teamu a Vedení serveru.
    • Majitel není povinen dodržovat § 11 odst. 2 písm. c) a d), § 11 odst. 3 písm. c).
 3. Obecná ustanovení
  • Pravidla pro hraní na serveru
    • Hráč má právo
     1. požádat o pomoc člena A-Teamu, která se vztahuje k serveru GameHaus.
     2. požádat o odvolání uděleného trestu, pokud mu již toto právo nebylo odebráno.
    • Hráč je povinen
     1. nahlásit nalezenou chybu nebo bug členu A-Teamu. Tuto chybu nebo bug nesmí hráč úmyslně využívat.
     2. zodpovídat za svůj herní účet.
     3. být při zdržování na serveru fyzicky přítomen u herního zařízení, kromě případu statusu AFK.
     4. zajistit, aby mu byl při neaktivitě při pobytu na serveru udělen AFK status. Také je povinnen v rámci možností zajistit, aby mu tento status nebyl v průběhu neaktivity odebrán způsobením síly, kterou může ovlivnit.
     5. při používání serverových funkcionalit dodržovat pravidla serverových funkcionalit viz. Dodatek 2 - Používání serverových funkcionalit.
    • Hráči je zakázáno
     1. použití externích programů a modifikací (tzv. cheatů), které poskytují uživateli určitou výhodu při hraní.
     2. se vydávat jakýmkoli způsobem za jinou osobu než té vlastní.
     3. používat více uživatelských účtů na 1 osobu, kromě způsobů povolených a případů schválených.
     4. provádět takové skutky, které by mohly někoho dehonestovat, diskreditovat, pohoršit nebo pobouřit nebo se budou slučovat s parametry nevhodného vyjadřování viz. Dodatek 1 - Nevhodné vyjadřování .
     5. provádět takové skutky, které by mohly vést k přechodu hráčů ke konkurenci jinou než přirozenou cestou.
     6. provádět vědomě takové skutky, které nadměrným způsobem vytěžují server.
     7. provádět takové skutky, které znemožňují, omezují nebo celkově znesnadňují výkon povinností hráčů a personálu serveru.
     8. jakýmkoli způsobem obcházet nebo snažit se obcházet automatickému odpojení ze serveru z důvodu neaktivity na serveru.
  • Pravidla pro textovou a hlasovou komunikaci
    • Hráč je povinen
     1. vyjadřovat se tak, aby nikdo nebyl dehonestován, diskreditován, pohoršen, pobouřen nebo nebylo požito nevhodné vyjadřování viz. Dodatek 1 - Nevhodné vyjadřování.
     2. používat komunikaci zejména pro předávání informací a konverzaci.

Dodatek 1

Nevhodné vyjadřování

Nevhodné vyjadřování je komunikace mezi živými nebo neživými objekty, která není ve slušné společnosti vhodná.

Za nevhodné vyjadřování se může považovat:
 • použití vulgárních nebo jinak závadných slov, symbolik a znaků v 1komunikačních prostředcích
 • použití nadměrného množství majuskulí, zejména v případech kde se dle pravidel nepíšou
 • nadměrné použití 1komunikačního prostředku v malém časovém intervalu včetně zpráv, které jsou vyvolány po akci hráče (např. připojení, odpojení, atd.).
 • Propagace serveru, konkurenční služby nebo nebo zboží (mimo rámec serveru).

1 komunikační prostředek - herní/neherní mechanika, skrz kterou lze vést textovou/hlasovou/dorozumívací komunikaci (např. herní chat, cedulky, postavený text/symboly, knihy, soukromé zprávy, názvy/popisky nástrojů, název residence, uživatelské jméno, skin postavy, atd.)

Dodatek 2

Používání serverových funkcionalit
 • Serverová aukce
  • Serverová aukce je prostředek pro prodej předmětů mezi hráči.
  • Je zakázáno prodávat předměty se zavádějícími názvy a popisky (reklama, nabídka, poptávka a jiným textem/symbolikou/znaky, které nejsou příbuzné s prodejem příslušného předmětu)
  • Je zakázáno 1uživateli nadměrně nabízet jeden druh předmětu (plýtvání místa v aukci, SPAM v aukci)
  • Je zakázáno 1uživateli nabízet předmět s 2vadným popiskem.
  • 1Uživatel je povinen při prodeji spravovat všechny své nabídky, aby v aktuální chvili neporušovaly pravidla funkcionality aukce.

1 uživatel - hráč, který využívá danou serverovou funkcionalitu

2 vadný pospisek - název, popisek nebo jiné informace na předmětu uvedené, které spadají specikacemi do nevhodného vyjadřování nebo obsahují jakoukoli propagaci.

Dodatek 3

Pomáhání hráčům členy A-Teamu
 • Člen A-Teamu je povinen hráči pomoc
  • s orientací na serveru.
  • se serverovými funkcemi (např. aukce, obchod, bossové, příkazy, residence, atd.).
  • vysvětlením herních mechanik
  • s řešením sporů.